Više o fondovima EU na internet stranicama: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

VIJESTI

Održana Završna konferencija o projektu "Zrno dobrote" 

Na Završnoj konferenciji predstavili su se dosadašnji ostvareni rezultati, ostvarene i planirane projektne aktivnosti te rezultati projekta.

Read more

Najava Završne konferencije o projektu "Zrno dobrote" 

Završna konferencija projekta „Zrno dobrote“ održati će se u Muzeju Cetinske krajine (Zgrada Palacine), 13. rujna 2022.g. u 12:30 sati.

Read more

U sklopu projekta "Zrno dobrote" održana radionica „Psihosocijalna podrška- završetak radnog odnosa- priprema za traženje novog posla, natječaji, nove mogućnosti“.

Na radionici se govorilo o bitnim obavezama nakon prestanka radnog odnosa, kako ostati aktivan u potrazi za novim poslom, biti vidljiv na tržištu rada i znati na najbolji način pokazati svoje stečene vještine i vrijednosti.

Read more

U sklopu projekta "Zrno dobrote" održana radionica "Analiza dosadašnjeg rada“

Svrha radionice je bila osnaživanje pripadnica ciljne skupine s ciljem unapređenja vlastitih kapaciteta za prevladavanje postojećih poteškoća te poboljšanja kvalitete svakodnevnog funkcioniranja.

Read more

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Više o fondovima EU na internet stranicama: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost udruge Održivi razvoj Dalmacije O-RA-DA.